Hitri kontakt:

Odvetniška pisarna PAJK

Trg mladosti 2
SI-3320 Velenje, Slovenija
059 045 252
info@odvetnik-pajk.si
> >

Odvetniška pisarna Pajk je mlada, urejena in uspešna pravna pisarna. Znanje, strokovnost in delavnost je dolgoletni plod odvetnika mag. Matjaža Pajka, ki ima več kot 15 letne izkušnje s področja prava in odvetništva. Od leta 2006 je mag. Matjaž Pajk kot odvetnik deloval v Celju, kasneje pa zasnoval odvetniški pisarno s sedežem v Velenju.


vaga

"Naš cilj je zastopati stranke na najvišji strokovni ravni ob upoštevanju visokih poslovnih, strokovnih in etičnih standardov."

S svojim znanjem in izkušnjami želimo strankam zagotoviti oseben in profesionalen odnos, biti odzivni in visoko strokovni. Znanje, sposobnosti in usposobljenostso prednosti, s katerimi uspešno razrešujemo probleme naših strank.

Vrednote Odvetniške pisarne Pajk so:  kreativnost, posluh za potrebe strank, zaupanje odnosa odvetnik – stranka in strokovno znanje, pridobljeno z večletnim strokovnim usposabljanjem in šolanjem, pridobitvijo znanstvenih strokovnih nazivov, ter z dolgoletnimi izkušnjami pri delu v odvetniški pisarni.

Naše pravno svetovanje temelji na doslednem spoštovanju zaupnosti ter visoki profesionalnosti pri uveljavljanju in varovanju pravnih koristi naših strank.

Gospodarsko pravo

Korporacijsko pravo
Prevzemi in združitve
Gradbeništvo
Skrbni pregledi družb
Davčno pravo
...

Podrobneje

Insolvenčno pravo

Svetovanje in zastopanje upnikov
Priprava predlogov za stečaj
Osebni stečaj
Prisilne poravnave
Likvidacije
...

Podrobneje

Civilno pravo

Izterjava dolga
Odškodninsko pravo
Športno pravo
Nepremičninsko pravo
Dedno pravo
...

Podrobneje

Kazensko pravo

Kazensko pravo in postopek
Zagovor v kazenskem postopku
Zastopanje obdolženca
Zastopanje oškodovanca
Mladoletniško kazensko pravo
...

Podrobneje

Prekrškovno pravo

Prekrškovni postopek
Ukrepi zoper odločb
Ukrepi zoper sklepov
Zagovor obdolženca
Sodno varstvo
...

Podrobneje

Nepremičninsko pravo

Sestava prodajnih pogodb
Zemljiška knjiga
Najemne pogodbe
Etažne lastnine
Pravni položaj nepremičnine
...

Podrobneje

Izterjava dolgov

Preverjanje plačilne sposobnosti
Opominjanje dolžnikov
Kontaktiranje z dolžniki
Vodenje izvršilnega postopka

...

Podrobneje

Dedno pravo

Svetovanje v postopku dedovanja
Sestava in hramba oporok
Uveljavljanje nujnih deležev
Izpodbijanje oporok
Dednopravni spori
...

Podrobneje

Requum et bonum est lex legum
Pravično in dobro je najvišji zakon

V nadaljevanju vam v izpolnitev ponujamo enostaven E-obrazec,
preko katerega nas lahko kontaktirate z različnimi nameni na pravnih področjih.

Kontaktni obrazec

Odvetniška pisarna Pajk
mag. Matjaž Pajk, odvetnik
Trg mladosti 2
SI-3320 Velenje, Slovenija
059 045 252, 041 769 782

maps