Hitri kontakt:

Odvetniška pisarna PAJK

Trg mladosti 2
SI-3320 Velenje, Slovenija
059 045 252
info@odvetnik-pajk.si

Dedno pravo Odvetniška pisarna Pajk

vaga Pravno svetovanje v postopku dedovanja
Sestava in hramba oporok
Uveljavljanje nujnih deležev
Izpodbijanje oporok
Izločanje premoženja iz zapuščine in drugi dednopravni spori
Urejanje razmerij med predniki in potomci pred nastopom dedovanja
Zastopanje v zapuščinskem postopku in zastopanje na naroku zapuščinskem sodišču (npr. nujni dedič, zakoniti dedič, dedna nevrednost, razdedinjenje, odpoved dedovanju, izročilna pogodba, pogodba o dosmrtnem preživljanju, pogodba o preužitku,…)
Priprava izjav o odpovedi dedovanju ter obrazložitev pojmov v zvezi s tem ter pravnih posledic odpovedi dedovanju
Pravno svetovanje pri izbiri najustreznejšega prenosa lastninske pravice na potomce (npr. darilna pogodba, izročilna pogodba, pogodba o dosmrtnem preživljanju, pogodba o preužitku, oporoka), in sicer skupaj s svetovanjem pri izbiri najustreznejšega postopka z vidika obdavčitve
Izvedba postopkov razdelitve solastnine (izvensodno – na podlagi pogodb ali sodno – v nepravdnem postopku)

Strankam v Odvetniški pisarni Pajk svetujemo pri pripravi ali sestavi oporoke (bodisi lastnoročne, bodisi pisne pred pričami) ter za njih tudi hranimo ali predlagamo hrambo oporoke in vpišemo obstoj oporoke v centralni register oporok. Svetujemo tudi dedičem v zvezi z njihovimi pravicami po dednem pravu, pravicami v primeru oporoke ali v primeru zakonitega dedovanja. Posebno pozornost pri podaji pravnih nasvetov posvečamo tudi pogodbam - darilom za primer smrti, izročilnim pogodbam itd… 

V Odvetniški pisarni Pajk stranke zastopamo v zapuščinskem postopku in v pravdnem postopku zaradi ugotovitev obstoja dedne pravice ali obsega zapustnikovega premoženja. Nadalje lahko pripravimo  tudi pogodbe, vloge, pritožbe, ocene in druge dokumente potrebne za urejanje zapuščinskih in dednih postopkov in razmerij.

Requum et bonum est lex legum
Pravično in dobro je najvišji zakon

V nadaljevanju vam v izpolnitev ponujamo enostaven E-obrazec,
preko katerega nas lahko kontaktirate z različnimi nameni na pravnih področjih.

Kontaktni obrazec

Odvetniška pisarna Pajk
mag. Matjaž Pajk, odvetnik
Trg mladosti 2
SI-3320 Velenje, Slovenija
059 045 252, 041 769 782

maps