Hitri kontakt:

Odvetniška pisarna PAJK

Trg mladosti 2
SI-3320 Velenje, Slovenija
059 045 252
info@odvetnik-pajk.si

Evropsko in mednarodno pravo Odvetniška pisarna Pajk

vaga Pravno svetovanje in zastopanje strank v postopkih pred Evropskim sodiščem za človekove pravice v Strasbourgu
Pravno svetovanje in zastopanje strank pri sestavi pritožb na Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbourgu, na podlagi Evropske konvencije za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin
Svetovanje in zastopanje v zvezi z izvršilnimi postopki v EU
Svetovanje in zastopanje strank v sodelovanju s partnerskimi pisarnami v tujini

Pri reševanju zadev naših strank o ne upoštevamo samo okvire slovenskega prava, temveč tudi možnosti, ki jih ponujata evropsko pravo in mednarodno pravo. Mednarodno zasebno pravo obsega pravna pravila, ki jih sprejemajo mednarodne organizacije in veljajo za vse države članice mednarodne organizacije in za tiste, ki so ta pravila sprejela v svojo domačo zakonodajo. Opredeljuje tudi pravila o tem, katero pravo se bo uporabilo v primeru, ko sta v razmerju udeleženi dve osebi ali več, ki izvirajo iz različnih pravnih ureditev. Uporaba in poznavanje mednarodnega zasebnega prava sta vse bolj prisotna tudi v Sloveniji, saj razmerja, osebna stanja (zakonska zveza idr.) in pogodbena razmerja vse pogosteje obsegajo mednarodni element, kar je posledica olajšanega prehajanja z območja Slovenije in nanj ter globalizacije na področju storitev in dobrin.

Odvetniška pisarna Pajk je še posebej usmerjena v obravnavanje in zastopanje strank v razmerjih z mednarodnimi elementi, kar je predvsem posledica dejstva, da je odvetnik mag. Matjaž Pajk pridobil znanstveni naziv magister pravnih znanosti iz področja mednarodnega prava na Univerzi v Ljubljani, Pravni fakulteti. 

Pri svojem delu in zastopanju strank, v Odvetniški pisarni Pajk sodelujemo tudi z odvetniškimi pisarnami v tujini, predvsem v Avstriji, Nemčiji, Italiji, Srbiji, na Hrvaškem in Veliki Britaniji, na željo strank pa se povežemo tudi z vsemi ostalimi tujimi odvetniškimi pisarnami.

Requum et bonum est lex legum
Pravično in dobro je najvišji zakon

V nadaljevanju vam v izpolnitev ponujamo enostaven E-obrazec,
preko katerega nas lahko kontaktirate z različnimi nameni na pravnih področjih.

Kontaktni obrazec

Odvetniška pisarna Pajk
mag. Matjaž Pajk, odvetnik
Trg mladosti 2
SI-3320 Velenje, Slovenija
059 045 252, 041 769 782

maps