Hitri kontakt:

Odvetniška pisarna PAJK

Trg mladosti 2
SI-3320 Velenje, Slovenija
059 045 252
info@odvetnik-pajk.si

Gospodarsko pravo Odvetniška pisarna Pajk

vaga Korporacijsko pravo
Prevzemi in združitve
Gradbeništvo
Skrbni pregledi družb
Davčno pravo

Gospodarsko pravo je pravna panoga, ki se ukvarja s pravnimi normami, ki urejajo položaj gospodarskih subjektov, njihovih pravic in obveznosti. V Odvetniški pisarni Pajk smo z lastnim znanjem in izkušnjami, ter sodelovanjem strokovnjakov iz različnih področij, strankam v pomoč na vseh področjih gospodarskega prava, med drugim pri pogajanjih, skrbnih pregledih družb, sklenitvi gentlemanskih dogovorov, pisanju pisem o nameri  in drugih uvodnih sporazumih, sklenitvi glavnih pogodb in aneksov ter pri nadzoru nad izvrševanjem vseh obveznosti nasprotnih strank. V naši odvetniški pisarni želimo vsak spor na področju gospodarskega prava najprej rešiti izvensodno, v primeru nezmožnosti izvensodne rešitve pa nudimo strankam učinkovito zastopanje na sodišču, ki temelji na odličnem poznavanju pravil pravdnega postopka, Zakona o gospodarskih družbah, insolvenčne zakonodaje in dolgoletnih izkušnjah, med drugim tudi na področju gradbeništva in z njim povezanih sporov med naročniki in izvajalci iz področja gradbenega prava.

Pri svojem delu in zastopanju strank, v Odvetniški pisarni Pajk sodelujemo tudi z odvetniškimi pisarnami v tujini, predvsem v Avstriji, Nemčiji, Italiji, Srbiji, na Hrvaškem in Veliki Britaniji, na željo strank pa se povežemo tudi z vsemi ostalimi tujimi odvetniškimi pisarnami.

Requum et bonum est lex legum
Pravično in dobro je najvišji zakon

V nadaljevanju vam v izpolnitev ponujamo enostaven E-obrazec,
preko katerega nas lahko kontaktirate z različnimi nameni na pravnih področjih.

Kontaktni obrazec

Odvetniška pisarna Pajk
mag. Matjaž Pajk, odvetnik
Trg mladosti 2
SI-3320 Velenje, Slovenija
059 045 252, 041 769 782

maps