Hitri kontakt:

Odvetniška pisarna PAJK

Trg mladosti 2
SI-3320 Velenje, Slovenija
059 045 252
info@odvetnik-pajk.si

Insolvenčno pravo Odvetniška pisarna Pajk

vaga Pravno svetovanje in zastopanje upnikov v insolvenčnih postopkih
Pripravo predlogov za stečaj
Pripravo predlogov za osebni stečaj in predlogov za odpust obveznosti
Pravno svetovanje in zastopanje strank v postopkih stečaja in osebnega stečaja
Pravno svetovanje in zastopanje strank pri postopkih prisilnih poravnav
Pravno svetovanje in zastopanje strank pri vseh postopkih likvidacije

Svetovanje s področja insolvenčnega prava, likvidacije pravnih oseb obsega predvsem svetovanje glede samega postopka, odločitve, pravnih posledic, ekonomskih vplivov, pa tudi analize pojava in podobno. Nadalje obsega svetovanje tudi pomoč pri obveščanju organov, izpolnjevanje obrazcev ter pomoč pri sestavi drugih pravnih dokumentov, ki jih naročnik želi, potrebuje ali meni, da jih potrebuje zaradi lažje izvedbe postopka likvidacije in drugih z njo povezanih opravil. 

V Odvetniški pisarni Pajk prvenstveno gospodarskim subjektom svetujemo, kako preprečiti situacijo, ki bi vodila v prisilno poravnavo ali stečaj. V kolikor pa je to vendarle neizogibno, strankam svetujemo kako prenehanje poslovanja izpeljati zakonito in s čim nižjimi stroški. Izkušnje imamo na področju stečajnih postopkov in postopkov prisilne poravnave, likvidacije, prestrukturiranja. 

Posebno (pravno) pozornost je potrebno za zadnjem času s strani strank dati na presojo okoliščin glede podaje predloga za osebni stečaj. Odvetnik za osebni stečaj bo namreč v določenih primerih tudi odsvetoval vložitev predloga za osebni stečaj, oziroma bo postopek osebnega stečaja odložil do pravno ustreznega trenutka, ki kar najbolj ustreza potrebam, koristim in okoliščinam potencialnega stečajnega dolžnika (posameznika, ki želi v osebni stečaj). 

Zastopamo pa tudi subjekte, ki so zaradi takšnih insolvenčnih postopkov pravno prizadeti: v imenu upnikov prijavljamo terjatve v stečajni postopek ipd… Po potrebi sodelujemo tudi z zunanjimi strokovnjaki, najpogosteje s strokovnjaki finančne in ekonomske stroke, ki s svojim znanjem in izkušnjami z izvenpravnih področij pomagajo zaokrožiti naše storitve.

Requum et bonum est lex legum
Pravično in dobro je najvišji zakon

V nadaljevanju vam v izpolnitev ponujamo enostaven E-obrazec,
preko katerega nas lahko kontaktirate z različnimi nameni na pravnih področjih.

Kontaktni obrazec

Odvetniška pisarna Pajk
mag. Matjaž Pajk, odvetnik
Trg mladosti 2
SI-3320 Velenje, Slovenija
059 045 252, 041 769 782

maps