Hitri kontakt:

Odvetniška pisarna PAJK

Trg mladosti 2
SI-3320 Velenje, Slovenija
059 045 252
info@odvetnik-pajk.si

Izterjava dolgov Odvetniška pisarna Pajk

vaga Preverjanje plačilne sposobnosti dolžnikov
Pisno opominjanje dolžnikov
Kkontaktiranje z dolžniki
Vodenje izvršilnega postopka

V Odvetniški pisarni Pajk imamo razvite učinkovite programe izterjave dolga, ki so podprti z učinkovitim informacijskim sistemom. Za izterjavo dolgov dolžnikov naših strank pristojnim sodiščem in drugim za izterjavo pristojnim osebam predlagamo stanju in premoženju dolžnika primerna izvršilna sredstva na podlagi vnaprej opravljenih poizvedb ter na ta način uspešno izterjamo dolgovane zneske. Naše delo obsega vse aktivnosti od trenutka neplačila zapadlih obveznosti do trenutka popolnega plačila zapadle obveznosti. Pri tem strankam skušamo zagotoviti hitro in uspešno izterjavo dolga ter visoko stopnjo strokovnosti našega dela.

Requum et bonum est lex legum
Pravično in dobro je najvišji zakon

V nadaljevanju vam v izpolnitev ponujamo enostaven E-obrazec,
preko katerega nas lahko kontaktirate z različnimi nameni na pravnih področjih.

Kontaktni obrazec

Odvetniška pisarna Pajk
mag. Matjaž Pajk, odvetnik
Trg mladosti 2
SI-3320 Velenje, Slovenija
059 045 252, 041 769 782

maps