Hitri kontakt:

Odvetniška pisarna PAJK

Trg mladosti 2
SI-3320 Velenje, Slovenija
059 045 252
info@odvetnik-pajk.si

Javno in upravno pravo Odvetniška pisarna Pajk

vaga Zastopanje strank pred pristojnimi upravnimi in sodnimi organi
Priprava potrebnih aktov za ustanovitev društva ali zavoda
Svetovanje in zastopanje v inšpekcijskih postopkih
Svetovanje in zastopanje v geodetskih postopkih
Svetovanje in zastopanje v razlastitvenih postopkih

V odvetniški pisarni Pajk nudimo pravno svetovanje in zastopanje fizičnih in pravnih oseb v upravnih postopkih na prvi in drugi stopnji ter v postopkih vodenja upravnih sporov.
Pravno svetovanje in zastopanje izvajamo v splošnih in posebnih upravnih postopkih, pred upravnimi organi in drugimi državnimi organi, nosilci javnih pooblastil, spremljamo postopek do izdaje odločbe, vlagamo pritožbe, vlagamo izredna pravna sredstva (revizije in obnove postopka).

Stranke zastopamo in jim pravno svetujemo tudi v davčnih postopkih pred organi prve in druge stopnje ter vlagamo upravne tožbe. Strankam ponujamo tudi  svetovalno podporo s področja davka od dohodkov pravnih in fizičnih oseb. V sodelovanju z našimi strokovnimi sodelavci ponujamo storitve davčne optimizacije, kar vključuje efektivno izrabo davčnih olajšav ter prestrukturiranje.

Requum et bonum est lex legum
Pravično in dobro je najvišji zakon

V nadaljevanju vam v izpolnitev ponujamo enostaven E-obrazec,
preko katerega nas lahko kontaktirate z različnimi nameni na pravnih področjih.

Kontaktni obrazec

Odvetniška pisarna Pajk
mag. Matjaž Pajk, odvetnik
Trg mladosti 2
SI-3320 Velenje, Slovenija
059 045 252, 041 769 782

maps