Hitri kontakt:

Odvetniška pisarna PAJK

Trg mladosti 2
SI-3320 Velenje, Slovenija
059 045 252
info@odvetnik-pajk.si

Kazensko pravo Odvetniška pisarna Pajk

vaga Kazensko pravo  in kazenski postopek
Zagovor v kazenskem postopku
Zastopanje obdolženca
Zastopanje oškodovanca
Priprava na ali obramba pred postavitvijo premoženjskopravnega zahtevka  
Mladoletniško kazensko pravo

V dolgoletni praksi je odvetnik mag. Matjaž Pajk nabral bogate teoretične in praktične izkušnje obrambe strank v kazenskih postopkih. Poleg izkušenj z zastopanjem strank, katerim se očitajo različna kazniva dejanja, imamo v Odvetniški pisarni Pajk še posebej bogate izkušnje z zastopanjem strank, katerim se očitajo kazniva dejanja zoper premoženje (rop, tatvina, goljufija…) in gospodarstvo (npr. oškodovanje upnikov, poslovna goljufija, pranje denarja, davčna zatajitev…). Namreč, kazniva dejanja s področja gospodarstva se neredko enačijo z nazivom kriminala belega ovratnika, saj vanj sodijo na primer kaznivo dejanje povzročitve stečaja, oškodovanja upnikov, zlorabe položaja, notranjih informacij, poslovne goljufije, ponarejanja in pranja denarja, davčne zatajitve…itd.  Z davčno zakonodajo in obveznostmi se sooča vsak, ki ustvarja oziroma pridobiva prihodke. Splošna vprašanja s področja davčne zakonodaje pokrivajo davčni svetovalci in drugi strokovnjaki za davčno pravo, ko pa na prizorišče stopi policija, pa pomemben položaj zasede tudi kazenski odvetnik. To področje praviloma zahteva pritegnitev davčnih svetovalcev, s katerimi redno sodelujemo. 

Stranke pogosto zastopamo tudi v največjih in najodmevnejših kazenskih procesih zaradi kaznivih dejanj s področja gospodarskega kriminala, pranja denarja in zatajitve finančnih obveznosti. Da bi za stranko dosegli najboljši možni izid, v Odvetniški pisarni Pajk sodelujemo tudi s strokovnjaki in sodnimi izvedenci z raznih področij, računovodji in revizorji.
Odvetnik za kazensko pravo je v kazenskem postopku (postopku kazenske preiskave, predobravnavnim narokom, glavni obravnavi ali postopku pritožbe) lahko vaš zagovornik ali pa vaš pooblaščenec oškodovanca. Za vas pa pripravimo in vložimo tudi kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja s strani znanega ali neznanega storilca.

V kolikor stranke smatrajo, da našo pomoč potrebujejo nemudoma, nas lahko pokličejo tudi na mobilno telefonsko številko 041 769 782, ki je namenjena predvsem nujnim primerom. V mnogih primerih je namreč odločilnega pomena, da osumljenec kaznivega dejanja pokliče TAKOJ, ko pride do kakšne od situacij, saj so ukrepi organov pregona praviloma nepričakovani, zato to dejstvo zahteva visoko stopnjo aktivnosti. V primeru policijskega iskanja, aretacije ali hišne preiskave je odločilnega pomena pravočasen odziv oziroma biti pravočasno na pravem mestu in biti v oporo stranki v najtežjih trenutkih, saj je zgolj takojšnja pravna pomoč lahko učinkovita in uspešna. Odvetnik za kazensko pravo je lahko (in bi moral biti) prisoten tudi na hišnih preiskavah in drugih procesnih dejanjih, na katerih je lahko ali mora biti prisoten obdolženi. Obtožnica oz. obdolžilni predlog bosta namreč ko bosta sestavljena, vsebovala tudi izsledke iz hišne preiskave oz. drugih procesnih dejanj, zato mora biti odvetnik za kazensko pravo s takšnimi dejanji, podatki in dokumenti seznanjen.

Pri svojem delu in zastopanju strank, v Odvetniški pisarni Pajk sodelujemo tudi z odvetniškimi pisarnami v tujini, predvsem v Avstriji, Nemčiji, Italiji, Srbiji, na Hrvaškem in Veliki Britaniji, na željo strank pa se povežemo tudi z vsemi ostalimi tujimi odvetniškimi pisarnami.

Requum et bonum est lex legum
Pravično in dobro je najvišji zakon

V nadaljevanju vam v izpolnitev ponujamo enostaven E-obrazec,
preko katerega nas lahko kontaktirate z različnimi nameni na pravnih področjih.

Kontaktni obrazec

Odvetniška pisarna Pajk
mag. Matjaž Pajk, odvetnik
Trg mladosti 2
SI-3320 Velenje, Slovenija
059 045 252, 041 769 782

maps