Hitri kontakt:

Odvetniška pisarna PAJK

Trg mladosti 2
SI-3320 Velenje, Slovenija
059 045 252
info@odvetnik-pajk.si

Nepremičninsko pravo Odvetniška pisarna Pajk

vaga Sestava prodajnih pogodb za nepremičnine
Uskladitev zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim
Sestava najemnih pogodb
Ureditev razmerij med solastniki oziroma etažnimi lastniki
Sestava pogodb o delitvi solastnine in zastopanje v postopkih sodne delitve solastnine
Vzpostavitev etažne lastnine
Določitev pripadajočega zemljišča k stavbi
Sklepanje poslov s kmetijskimi zemljišči
Ustanavljanje in ukinjanje služnosti
Zastopanje v pravdi za ureditev pravnega položaja nepremičnine
Svetovanje in priprava vloge za začetek postopka pri upravnem organu zaradi pridobitve gradbenega dovoljenja
Svetovanje glede uporabe mehanizmov zavarovanja pri nakupu, prodaji ali menjavi nepremičnine
Preverjanje v razpoložljivih bazah podatkov glede pravnega stanja nepremičnine

V Odvetniški pisarni Pajk na področju nepremičninskega prava strankam pojasnimo vse sestavine pravnega posla in s tem omogočimo, da se stranke zavedajo posledic, ki nastanejo pri sklenitvi pravnega posla. Prav tako lahko z vpogledom v evidenco zemljiške knjige preverimo pravno stanje nepremičnin, ali na določeni nepremičnini obstajajo stvarne pravice drugih in strankam svetujemo glede tveganj pri sklepanju pravnega posla. Strankam pripravimo pogodbe za nepremičnine in pojasnimo katere listine potrebujemo za veljavno sklenitev. Prav tako strankam pomagamo pri izračunu davka na nepremičnine pri sklepanju posameznih pogodb in poiskati za stranko  najugodnejšo rešitev.

Requum et bonum est lex legum
Pravično in dobro je najvišji zakon

V nadaljevanju vam v izpolnitev ponujamo enostaven E-obrazec,
preko katerega nas lahko kontaktirate z različnimi nameni na pravnih področjih.

Kontaktni obrazec

Odvetniška pisarna Pajk
mag. Matjaž Pajk, odvetnik
Trg mladosti 2
SI-3320 Velenje, Slovenija
059 045 252, 041 769 782

maps