Hitri kontakt:

Odvetniška pisarna PAJK

Trg mladosti 2
SI-3320 Velenje, Slovenija
059 045 252
info@odvetnik-pajk.si

O odvetniški pisarni Pajk Splošna predstavitev

mp_01

Odvetniška pisarna Pajk je mlada, urejena in uspešna pravna pisarna. Znanje, strokovnost in delavnost je dolgoletni plod odvetnika mag. Matjaža Pajka, ki ima več kot 15 letne izkušnje s področja prava in odvetništva. Od leta 2006 je mag. Matjaž Pajk kot odvetnik deloval v Celju, kasneje pa zasnoval odvetniški pisarno s sedežem v Velenju.

Naše pravno svetovanje temelji na doslednem spoštovanju zaupnosti ter visoki profesionalnosti pri uveljavljanju in varovanju pravnih koristi naših strank.

Osnovna poslanstva odvetništva so varstvo človekovih pravic, zaupno razmerje, odgovornost stranki, ravnanje po Zakonu o odvetništvu in spoštovanje Kodeksa odvetniške poklicne etike.

Naš cilj je zastopati stranke na najvišji strokovni ravni ob upoštevanju visokih poslovnih, strokovnih in etičnih standardov. S svojim znanjem in izkušnjami želimo strankam zagotoviti oseben in profesionalen odnos, biti odzivni in visoko strokovni. Vizija prihodnjega razvoja je neločljivo povezana tudi z vizijo znanja in učenja. Znanje, sposobnosti in usposobljenost so prednosti, s katerimi uspešno razrešujemo probleme naših strank. 

Vrednote Odvetniške pisarne Pajk so: kreativnost, posluh za potrebe strank, zaupanje odnosa odvetnik – stranka in strokovno znanje, pridobljeno z večletnim strokovnim usposabljanjem in šolanjem, pridobitvijo znanstvenih strokovnih nazivov, ter z dolgoletnimi izkušnjami pri delu v odvetniški pisarni.

Odvetniška strategija se začne z odločitvijo, kaj želimo doseči. V naslednjem koraku moramo razumeti na katere ljudi in institucije moramo vplivati, da dosežemo učinek in cilje. Razviti moramo konkretna sporočila, ki so jasna in nezapletena in jih po potrebi pravočasno in priložnostno umestiti na različne ravni javnih ter zasebnih institucij. Ob tem je potrebno skrbno preučiti vire in strategijo zagovorništva, partnerstva in zvez, ter analizirati in prepoznati možnosti tveganja in obvladovanja le-tega.

Široko področje delovanja je naša prednost, poglobljeno znanje naš sopotnik. Naši cilji so jasni – strankam zagotoviti kakovostno, hitro in učinkovito storitev. Naša prioriteta je zadovoljstvo naših strank, s katerimi si želimo dolgoročnega partnerskega sodelovanja.

Pri poslovanju se držimo načela, da strankam ne povemo tistega, kar želijo slišati, temveč tisto, kar morajo vedeti.

Strankam zagotavljamo jasne pravne nasvete s poudarki na prednostih in slabostih konkretnih položajev, sodelujemo pri dogovorih in pogajanjih z vpletenimi subjekti, sestavljamo dokumente vseh vrst ter zastopamo pred sodišči in drugimi državnimi organi.

Te temeljne opredelitve so izhodiščne vrednote in temelji dela v Odvetniški pisarni Pajk, katere uokvirja tudi naš pozicijski slogan »Aequum et bonu mest lex legum« ali »Pravično in dobro je najvišji zakon«, ki na najbolj strnjen način izraža vrednote in filozofijo Odvetniške pisarne Pajk.

V nadaljevanju vam v izpolnitev ponujamo enostaven E-obrazec,
preko katerega nas lahko kontaktirate z različnimi nameni na pravnih področjih.

Kontaktni obrazec

Odvetniška pisarna Pajk
mag. Matjaž Pajk, odvetnik
Trg mladosti 2
SI-3320 Velenje, Slovenija
059 045 252, 041 769 782

maps