Hitri kontakt:

Odvetniška pisarna PAJK

Trg mladosti 2
SI-3320 Velenje, Slovenija
059 045 252
info@odvetnik-pajk.si

Odvetnik mag. Matjaž Pajk Odvetniška pisarna Pajk

slide05

Pri zastopanju najpomembnejših podjetij v slovenskem in širšem gospodarskem prostoru si je pridobil dragocene izkušnje za opravljanje odvetniškega poklica pri reševanju najbolj zapletenih sporov med podjetji in zastopanje podjetij nasproti državnim ustanovam. 

Zastopal je vrsto znanih oseb iz družbenega in političnega življenja, zagovarjal obdolžene v najbolj odmevnih kazenskih postopkih, ima bogate izkušnje z zastopanjem strank v postopkih davčno-inšpekcijskega nadzora, je pravno svetoval in zastopal pomembne domače in tuje gospodarske družbe in posameznike, sodeloval je pri več skrbnih pregledih gospodarskih družb, prevzemih in menedžerskih odkupih podjetij,  zastopal je znana podjetja  v najbolj odmevnih postopkih pred Uradom RS za varstvo konkurence ter v sodnih sporih med podjetji in državnimi organi s področja prava varstva konkurence, telekomunikacij in drugih pravnih področij.

IZOBRAZBA

•    2002 - diploma »cum laude« Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani,
•    2004 – magisterij znanosti, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, področje Mednarodno pravo
•    2005 - pravniški državni izpit

IZKUŠNJE

•    2002 – 2003 - sodni pripravnik, Višje sodišče v Celju
•    2002 – 2005 - pravna pisarna velike gospodarske družbe iz  področja gradbeništva,
•    2006 - 2016 - odvetnik v odvetniški pisarni "Dušan Korošec in odvetniki" s sedežem v Celju
•    2017 – ustanovitelj odvetniške pisarne s sedežem v Velenju

Requum et bonum est lex legum
Pravično in dobro je najvišji zakon

Odvetniška pisarna Pajk
mag. Matjaž Pajk, odvetnik
Trg mladosti 2
SI-3320 Velenje, Slovenija
059 045 252, 041 769 782

maps