Hitri kontakt:

Odvetniška pisarna PAJK

Trg mladosti 2
SI-3320 Velenje, Slovenija
059 045 252
info@odvetnik-pajk.si

Prekrškovno pravo Odvetniška pisarna Pajk

vaga Pravno svetovanje v prekrškovnem postopku 
Preučitev možnosti vložitve pravnih sredstev zoper plačilne naloge ali druge odločbe državnih in občinskih prekrškovnih organov
Sestava pisnega zagovora obdolženca
Priprava zahtev za sodno varstvo zoper plačilne naloge in pritožb, ugovorov ter drugih vlog v postopku o prekršku na področju vseh vrst prekrškov

Prekrškovno področje obsega različne nasvete glede nadaljnjih ukrepov zoper odločbo o prekršku, ali sklepu o prekršku. Če vam grozi odvzem vozniškega dovoljenja zaradi prevelikega števila kazenskih točk, vam odvetnik svetuje glede smiselnosti nadaljnjega postopanja. Odvetnik za prekrške vam svetuje tudi glede možnosti znižanja kazenskih točk, ali pogojnega ne-odvzema dovoljenja. 

Odvetnik vas kot pravni strokovnjak edini lahko tudi zastopa v postopku o prekršku, prav tako vam bo svetoval glede "stroškovne učinkovitosti" glede na vaš primer in okoliščine in veljavna določila Zakona o prekrških. Za vas bo pripravil zahtevo za sodno varstvo, pripravil izjavo o prekršku, podal ugovor zoper plačilni nalog, podal vlogo za obročno odplačevanje kazni, oprostitev plačila sodne takse in številne druge vloge. Pri tem bo preveril sodno prakso in vas opozoril na možnosti uspeha oziroma neuspeha v postopku. V kolikor bo to smiselno, vam v Odvetniški pisarni Pajk sestavimo  zahtevo za sodno varstvo, ki je kot takšne ni mogoče podati na kakšnem obrazcu zahteve za sodno varstvo (kot se ponuja na internetu), ampak jo je treba pripraviti, sestaviti in utemeljiti v vsakem primeru posebej, tako da bo zahteva za sodno varstvo tudi uspešna, utemeljena in podprta z dokazi in dejstvi.

Requum et bonum est lex legum
Pravično in dobro je najvišji zakon

V nadaljevanju vam v izpolnitev ponujamo enostaven E-obrazec,
preko katerega nas lahko kontaktirate z različnimi nameni na pravnih področjih.

Kontaktni obrazec

Odvetniška pisarna Pajk
mag. Matjaž Pajk, odvetnik
Trg mladosti 2
SI-3320 Velenje, Slovenija
059 045 252, 041 769 782

maps