Hitri kontakt:

Odvetniška pisarna PAJK

Trg mladosti 2
SI-3320 Velenje, Slovenija
059 045 252
info@odvetnik-pajk.si

Družinsko pravo Odvetniška pisarna Pajk

vaga Razveza zakonske zveze
Sporazumna razveza zakonske zveze
Dodelitev otroka staršu, vzgoja in skrb zanj
Vprašanja preživnine
Določitev stikov med starši in otroki
Delitev premoženja med zakoncema

S področja družinskega prava v Odvetniški pisarni Pajk nudimo pravno pomoč na številnih področjih, še posebej pa na področjih premoženjskih razpolaganj in zahtevkov, kot npr. preživninska obveznost staršev, zakonca, otrok, urejanje razmerij premoženjske skupnosti zakoncev in zunajzakonskih partnerjev, priprave tožb oz. sporazumov glede ločitev oz. razvez zakonskih zvez, ipd. Strankam dajemo pravne nasvete tudi v zvezi z vprašanjem rejništva, posvojiteljstva, skrbništva in drugih oblik državne ali zasebne intervencije pri vzgoji otrok.

Requum et bonum est lex legum
Pravično in dobro je najvišji zakon

V nadaljevanju vam v izpolnitev ponujamo enostaven E-obrazec,
preko katerega nas lahko kontaktirate z različnimi nameni na pravnih področjih.

Kontaktni obrazec

Odvetniška pisarna Pajk
mag. Matjaž Pajk, odvetnik
Trg mladosti 2
SI-3320 Velenje, Slovenija
059 045 252, 041 769 782

maps